خوداظهاری و خودکنترلی مدیران ، مالکان و متصدیان

در این طرح مالک با عقد قرارداد با دفتر خدمات سلامت اقدام به خوداظهاری و خودکنترلی محل فعالیت خود می نماید

جلب رضایت و افزایش تعداد مشتری پس از اعلام وضعیت مطلوب بهداشتی

با توجه به انجام ممیزی بهداشتی دوره ای و نظارت مستمر دفتر خدمات سلامت و بهره مندی از خدمات مشاوره و آموزش های بهداشتی تخصصی کارشناسان و انجام آزمایشات با استفاده از مدرن ترین دستگاه ها، این امر صورت می پذیرد.

نصب استیکر خدمات سلامت جهت نمایش و اطلاع رسانی عموم

با رعایت الزام مفاد بهداشتی و دریافت این تابلو زمینه ایجاد مزیت رقابتی و جلب مشتری در برندهای مختلف و صنوف امکان پذیر می باشد .

خدمات ما

خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی

نمونه برداری آب و مواد غذایی

آموزش بهداشت و سلامت برای صنوف ، صنایع و اماکن عمومی