خدمات سلامت درراستای اجرای طرح تحول سلامت درحوزه بهداشت محیط وکنترل عوامل فیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکی ، رادیولوژیکی محیط زندگی ، که برسلامت جسمی وروانی انسان تاثیرگذارمی باشند ، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طرح استفاده ازظرفیت بخش خصوصی برای حمایت وراهنمایی واحدهای صنفی جهت اعمال ضوابط بهداشت محیط کارکه مشمول مواد۲۴،۲۵و۴۱آیین نامه اجرایی ماده۱۳قانون اصلاح قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی بهداشتی می باشندرا به اجرا گذاشته است . لذا این دفتر به منظور کمک به ارتقای سطح کیفی و بهداشتی اصناف محترم استان البرز دایر گردید تا با ارانه خدمات مشاوره ای و نمونه برداری از مواد کاربردی و اعطای رتبه بهداشتی و سیب سلامت از وزارت بهداشت و استقرار در سامانه اصناف استاندارد ˛ضریب اطمینان مشتریان از محصول یا خدمت خریداری شده را افزایش دهد . اعتماد به ما و همکاری با مشاوران و ممیزان این مرکز شما را در دریافت قوانین و دانش به روز و آگاهی از نواقص فنی مجموعه تان یاری نموده و از هزینه های ناشی از خطا و دوباره کاری می کاهد. با این امید که بتوانیم در سایه لطف و همت شما عزیزان خدمت گذار کوچک و لایقی به شهرمان باشیم.

 

دریافت نرم افزار خدمات سلامت

خانم مهندس کبریایی
مسئول دفتر و مسئول فنی

مهندس غریبی

آقای مهندس غریبی
ممیز ارشد بهداشتی

khadamat-salamat

خانم مهندس کیا
ممیز بهداشتی

khadamat-salamat

خانم مهندس مشایخ
مسئول آموزش

آقای صدیقی
مسئول امور قراردادها