آموزش بهداشت و سلامت برای صنوف ، صنایع و اماکن عمومی

آموزش بهداشت و سلامت عبارت است از آموزش مربوط به سلامت افراد جامعه در جهت فراهم نمودن ترکیبی از رویکردها ، جهت تغییر سبک زندگی و محیط کار که می تواند در جهت دستیابی و حفظ سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع موثر بوده  ، آموزش بهداشت و سلامت می  گویند . در این […]

نمونه برداری آب و مواد غذایی

مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه اجرایی وزارت بهداشت و جهت اطمینان از صحت و سلامت محصول و محیط فعالیت ، نمونه برداری از آب ، مواد غذایی و آشامیدنی و سطوح توسط کارشناسان دفتر خدمات سلامت انجام می پذیرد و پس از بررسی های لازم ، نتایج حاصله جهت آگاهی و اقدامات لازم […]

خود اظهاری و خودکنترلی بهداشتی

مالکین، مدیران و متصدیان با بهره گیری از دانش آموختگان رشته بهداشت محیط وضعیت بهداشتی محیط کاری خود اعم از کارکنان، ابزار و تجهیزات، مواد اولیه، محصول نهایی، ساختمان را بررسی، کنترل و اصلاح نموده و در نهایت این وضعیت در سامانه جامع بازرسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ثبت و اظهار می شود. […]

به کمک احتیاج دارید؟ گفتگو با ما